Välkommen till Permobil!

 För ett aktivare liv 

 Rullstolar  
Varje rullstol är individanpassad,
det är behovet som styr.
Varje anpassning är unik,
vi skräddarsyr den bil du valt.